2.1DHS

Tarifa de baixa tensión con potencia contratada maior a 10kW e inferior a 15kW, con discriminación horaria de tres períodos.

Nosa Enerxía Nosa Enerxía S.C.G.logo ofrece esta tarifa de enerxía 100% renovable e respetuosa co Medio Ambiente a un prezo moi competitivo.

 

Concepto Punta (P1) Valle (P2) Supervalle (P3)
Potencia (€/kW-ano) 44,44471 €
Enerxía (€/kWh) 0,174061 € 0,109700 € 0,082871 €

Válido dende: 16/01/2018
Válido ata: 31/03/2018
Duración: un ano
Revisión de prezos: anual e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria.
Outros conceptos: non inclúe aluguer do contador, imposto eléctrico nin IVE.

Tarifa Nosa Enerxía 2.0 DHS con discriminación horaria, tres períodos.


Nosa Enerxía Impacto Medio Ambiental

Los comentarios están cerrados