3.0A

Tarifa de baixa tensión con potencia contratada maior a 15kW, con discriminación horaria de tres períodos.

Nosa Enerxía Nosa Enerxía S.C.G.logo ofrece esta tarifa de enerxía 100% renovable e respetuosa co Medio Ambiente a un prezo moi competitivo.

 

Concepto Punta (P1) Chan (P2) Val (P3)
Potencia (€/kW-ano) 40,728885 € 24,437330 € 16,291555 €
Enerxía (€/kWh) 0,120737 € 0,106103 € 0,081581 €

Válido dende: 01/10/2018
Válido ata: 31/12/2018
Duración: un ano
Revisión de prezos: anual e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria.
Outros conceptos: non inclúe aluguer do contador, imposto eléctrico, IVE, reactiva nin excesos de potencia.

Tarifa Nosa Enerxía 3.0 A con discriminación horaria, tres períodos.

*Cambio de horario: prodúcese co cambio oficial de hora.


Nosa Enerxía Impacto Medio Ambiental

Los comentarios están cerrados