Garantías transferidas CNMC

Sistema de garantía de orixe e etiquetado da electricidade no ano 2016 da CNMC. Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega subministrou 1000MW (megavatios) de enerxía procedente de fontes renovables. O visto dende outra perspectiva 1000MW de enerxía non procedentes dunha central nuclear, térmica , … senón de fontes renovables tipo eólica, …

Continua lendo…