Bolsas de gerencia en cooperativas

Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega fue seleccionada para acoger a un bolsero de gerencia en cooperativas. Bolsas de xerencia en cooperativas | Convocatoria para persoas desempregadas menores de 35 anos