2.0DHA

Tarifa de baixa tensión con potencia contratada inferior a 10kW con discriminación horaria, dous períodos.
Ten un prezo máis alto nas horas “Punta” a cambio dun prezo máis baixo nas horas “Valle”.

Nosa Enerxía Nosa Enerxía S.C.G.logo ofrece esta tarifa de enerxía 100% renovable e respetuosa co Medio Ambiente a un prezo moi competitivo.

 

Concepto Punta (P1) Valle (P2)
Potencia (€/kW-ano) 42,043426 €
Enerxía (€/kWh) 0,176936 € 0,102391 €

Válido dende: 01/10/2018
Válido ata: 31/12/2018
Duración: un ano
Revisión de prezos: trimestral e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria.
Outros conceptos: non inclúe aluguer do contador, imposto eléctrico nin IVE.

Tarifa Nosa Enerxía 2.0 DHA con discriminación horaria, dous períodos.

*Cambio de horario: prodúcese co cambio oficial de hora.Nosa Enerxía Impacto Medio Ambiental

Los comentarios están cerrados